PEV OKULA MERHABA 😊

NELER YAPTIK?

Tüm dünya ile birlikte ülkemizi de etkisi altına alan Yeni Koronavirüs (COVID-19) hakkında T.C. Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan bilgilendirme ve uyarıları yakından takip ediyoruz.

İnsanlık olarak zorlu bir dönemden geçiyoruz. Küresel salgından kaynaklanan belirsizliğin öğrencilerimizin yaşamında yaratmış olduğu zorunlu kısıtlamalar nedeniyle üzgünüz. Bu süreci kurum olarak aldığımız önlemlerin yanı sıra, sağduyulu davranarak en iyi şekilde atlatacağımıza inanıyoruz.

Bizler bu inançla süreci gözlemliyor, yöneticilerimiz ve öğretmenlerimizle gerekli değerlendirmeleri yapıyor, bütün çalışmalarımızı öğrencilerimize yarar sağlayacak şekilde planladık. Planlamalar doğrultusunda 23 Mart Pazartesi gününden itibaren okul öncesinden liseye kadar bütün kademelerimizde online eğitimlerimize başladık. Öğrencilerimizin süreci ve zamanı yönetmeleri adına hazırlanan ders çalışma programları, haftalık ödevler ve veli görüşmelerimizle de online eğitim sürecimizi destekledik.

Öğrencilerimizin yeni duruma uyum sağlamasını kolaylaştırmak amacıyla online ders programlarımızın içerisine Rehberlik derslerini de dahil ettik.  Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmenlerimiz bu ders saatlerinde öğrencilerimizle görüşmeler yaptı  ve onlarla keyifli paylaşımlarda bulundular. Sınıf görüşmelerinin dışında öğretmenlerimiz, öğrencilerimizin ihtiyaçlarına göre telefon ve online platform üzerinden bireysel görüşmelerini de sürdürdüler.

Çalışmaların düzenli ve verimli bir şekilde ilerlemesi için yönetim ekibimiz ve öğretmenlerimiz sık sık görüşmeler yapmakta, öğrencilerimizden ve sizlerden gelen dönütler çerçevesinde süreci geliştirmeye devam etmektedir. Okullar açıldıktan sonra şu an online olarak işlenen konular okulda yüz yüze anlatılacak, eğitime verilen aranın telafisi yapılacaktır.

Bizler öğrencilerimizin mutluluğu için çalışmaya devam ediyoruz ve edeceğiz. Biliyoruz ki PEV ailesi olarak bu günleri sağlıkla atlatacak, yeniden bir araya geleceğiz. 😊

NELER YAPIYORUZ?

 • Okuldaki tüm hizmet alanlarında fiziksel mesafe kurallarına dikkat edilmesi
 • Temel öğrenme hedeflerine ulaşılmasını sağlamak için müfredat ve uygulama yöntemlerini belirleme
 • Okul takvimini her seviye için müfredat önceliklerine göre yeniden düzenleme
 • Hedeflenmiş hızlandırılmış öğrenme / iyileştirme / telafi programlarını uygulama veya öğretimi sağlama
 • Sınav / değerlendirme takvimini ve içeriğini okula dönüş öğrenmesine göre uyarlama ve değerlendirme
 • Öğretmenlere hizmet içi eğitim desteği sağlama
 • Öğrencilere ve velilere öncesinde, sırasında ve sonrasında destek sağlama
 • Öğrenme eksiklerini ele alan stratejileri ve müdahaleleri belirleme (herkes için ideal ve eşit öğrenme fırsatları sağlanama)
 • Uyum çalışmaları
 • Okul ortamının durumu: Sağlık ve temizlik ile ilgili önlemler(Sabun, dezenfektan, eldiven, maske, galoş ve ateş ölçer gibi sağlık ekipmanlarının kullanımı)
 • Psiko-sosyal destek sunmak için rehberlik çalışmalarının sağlanması
 • Okul beslenme programları (kahvaltı, öğle yemeği, ikindi kahvaltısı ve kantin) için gıda seçimi, yemek seçimlerinin yapılması, aylık yemek listelerinin oluşturulması
 • Belirlenen alanlara Covid-19 önlemleri ile ilgili bilgilendirici afişler (el yıkama, tıbbi maske kullanımı, okul içinde uyulması gereken kurallar, fiziksel mesafe kuralı vb.) ve yönlendirmeler asılması, öğretmenlerimiz öğrencilere kurallara uymaları konusunda destek olmaları
 • Müfredatın uygulanmasındaki sonuçlarını değerlendirme ve düzenleme
 • Uzaktan eğitimin öğrenme üzerindeki etkisini değerlendirme ve eğitim ve öğretimin amacını ve içeriğini yeniden tasarlama
 • Dikey ve yatay müfredat değerlendirmesi yapılarak kazanım bazlı eksikliklerin tespit edilmesi
 • Ders içeriklerindeki kazanımların hangilerinin yüz yüze hangilerinin uzaktan eğitimle verileceğinin belirlenmesi
 • 2020-2021 Eğitim Öğretim yılına ait akademik ve sosyal derslere ait uzaktan eğitim sürecinin planlanması

OKUL GENELİNDE

 • Okulda bulunan tüm öğrenci, öğretmen, yönetici ve personelin tıbbi maske kullanımı, hijyen ve fiziksel mesafenin korunması ile ilgili tedbirlere uyması
 • Okulun her gün dezenfekte edilmesi. Alanların ve malzemelerin dezenfektasyon işlemlerinin periyodik olarak kontrol edilmesi ve belgelenmesi
 • Kullanılan alanlara giriş ve çıkışlarda fiziksel mesafenin korunarak hareket edilmesinden tüm öğretmenlerin ve rehberlik biriminin sorumlu olması ve öğrencilerimizi kurallar doğrultusunda yönlendirmesi
 • Okula giriş / çıkış saatlerinde öğrencilerin veliler tarafından okul dışında bırakılıp teslim alınması
 • Okul hemşiresi tarafından öğrenci, öğretmen, yönetici ve personelin düzenli olarak ateş ölçümünün yapılması ve kayıt altına alınması
 • Okul içine veli veya ziyaretçi kabul edilmemesi
 • Okulda öğrencilerimizin kullanacağı alanların belirlenmesi. Bu alanlarda havalandırmanın doğal yollardan sağlanması. Klima veya havalandırma sistemlerinin kullanılmaması
 • Çöplerin hijyen kurallarına göre saklanması ve atılması
 • Okulda belirlenen yerlere el antiseptiğinin yerleştirilmesi
 • Zorunlu olmayan durumlarda toplu etkinliklerin yapılmaması, yapılması gereken etkinliklerin açık alanda yapılması
 • Toplu olarak kullanılan alanların az sayıda öğrenci ile ya da dönüşümlü olarak kullanılması

SINIF ORTAMI

 • Sınıfların 40 dakikada bir havalandırılması ve sık dokunulan yüzeylerin (kapı kolları, aydınlatma düğmeleri gibi) ve ortak kullanım alanlarındaki tuvalet ve lavaboların temizliğinin düzenli olarak yapılması
 • Öğrenci gruplarının dönüşümlü olarak bahçeye çıkarılması
 • Kullanılan tüm araç gereçlerin bireysel kullanılması ve her kullanım sonrası sağlık birimlerince uygun bulunan dezenfektan malzemeleri ile temizlenmesi
 • Öğrencilerin sınıfa evlerinden su matarası, oyuncak, kitap, kutu oyunu, kırtasiye malzemesi gibi eşyalar getirmemeleri
 • Öğrencilerin sınıflarda belirlenen aralıklara göre çapraz şekilde oturmaları

SAĞLIK DESTEĞİ

 • Okulun ilk haftasında öğrencilere Covid-19’un bulaşma yolları ve korunma önlemleri hakkında bilgi verilmesi
 • Okula geldikten sonra gün içerisinde herhangi bir hastalık belirtisi gösteren öğrencinin revir odasına alınması ve uygun tedbirlerle ailesine teslim edilmesi. Ailenin, sağlık kuruluşuna yönlendirilmesi ve öğrencinin sürecinin takip edilmesi
 • Öğrenci, öğretmen, yönetim ve personelin sağlık durumunun izlenmesi, raporlanması
 • Sağlık durumunun sistematik olarak izlenmesi için sağlık kuruluşları ile iletişim halinde olunması
 • Öğretmenler tarafından öğrencilerin duygusal durumlarının ve süreçle ilgili yaşantılarının raporlanması ve rehberlik birimine aktarılması

AKADEMİK DESTEK

 • Öğretmen koordinasyonunun ve motivasyonun sağlanması
 • Öğretmenin mesleki gelişimini sağlama
 • Öğrencilerin motivasyonunu sağlama
 • Uzaktan eğitim sürecinde alternatif öğretme ve öğrenme yaklaşımlarını kullanmaya hazır olma

PERSONEL İLE İLGİLİ ÖNLEMLER

 • Okul yönetimi ve … tarafından Covid-19 ve koruma yolları hakkında bilgilendirme yapılması
 • Personelin girişte ateş ölçümünün yapılması ve kayıt altına alınması
 • Okul personelinin tamamının tıbbi maske kullanması ve tıbbi maskelerin düzenli olarak değiştirilmesi
 • Personelin okul içinde ve dışında farklı kıyafetler giymesi
 • Personelin mesai saatleri içinde okul dışına çıkmaması
 • Hastalık belirtisi gösteren personelin izolasyon odasına alınması ve tüm tedbirlerin alınarak ilgili sağlık kuruluşuna yönlendirilmesi

SERVİS ARAÇLARI İLE İLGİLİ ÖNLEMLER

 • Servis şoförlerinin yetkili firma tarafından Covid-19 hakkında bilgilendirilmesi
 • Servis araçlarında sık temas edilen yüzeylerin temizliğinin periyodik olarak yapılması
 • Servis taşıma kapasitesinin fiziksel mesafe kurallarına uygun olarak belirlenmesi
 • Araç girişlerine el dezenfektanı yerleştirilmesi
 • Seyahat süresince araç içerisinde şoför ve yolcuların tıbbi maske kullanması

YEMEKHANE / KANTİN İLE İLGİLİ ÖNLEMLER

 • Öğrencilerin yemekten önce ve sonra ellerini yıkaması
 • Yemekhane görevlilerinin hijyen kurallarına uygun servis yapması
 • Öğrencilerin yemekhaneye kendi grupları ile gitmesi
 • Yemekhane görevlilerinin tek kullanımlık tıbbi maske, eldiven, bone, önlük vb. malzeme kullanmaları, hijyen ve sosyal mesafenin korunması kurallarına uygun servis yapmaları
 • Okul bünyesinde bulunan yemekhane, kantin vb. yerlerde tıbbi maske kullanımı, hijyen ve fiziksel mesafenin korunması ile ilgili tedbirlere uyulması, tek kullanımlık bardak, tabak, çatal, bıçak, kaşık vb. malzemeler kullanılması
 • Açık büfe yemek servisi yapılmaması; baharat, tuz ve benzeri malzemelerin tek kullanımlık olması

ÖĞRENCİLER İLE İLGİLİ ÖNLEMLER

 • Grip veya benzeri bulaşıcı hastalığı olan öğrencilerin okula kabul edilmemesi
 • Öğrencilerin okula geldiğinde kıyafetlerini değiştirmesi ve ellerini dezenfekte etmesi
 • Okula girişte, okuldan ayrılırken ve gün içinde öğrencilerin ateşlerinin ölçülmesi ve kayıt altına alınması
 • Öğrencilere ait eşyaların özelleştirilmesi, öğrencilerin birbirlerinin eşyasını kullanmaması
 • Öğrencilere oyunlarla fiziksel mesafenin öğretilmesi
 • Öğrencilere ellerini düzenli yıkama ve dirseğe hapşırma gibi doğru sağlık davranışı eğitimlerinin verilmesi
 • Hastalıklar, bulaşma yolları ve dikkat edilecek hususların, oyunlarla ve öğrencilerin yaş-gelişim özelliklerine uygun olarak anlatılması
 • Okula geldikten sonra gün içerisinde herhangi bir hastalık belirtisi gösteren öğrencinin izolasyon odasına alınması ve uygun tedbirlerle ailesine teslim edilmesi. Aile sağlık kuruluşuna yönlendirilerek öğrencinin sonucunun takip edilmesi

AİLELERİN ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER

 • Ailelerin hasta öğrenciyi okula getirmemesi
 • Aile çevresinde Covid- 19 tespiti durumunda okula bilgi verilmesi
 • Ailenin, okulda hastalık belirtisi gösteren çocuğunu sağlık kuruluşuna götürmesi, çocuğun sağlık durumunu okula bildirmesi
 • Öğrencilerin günlük ateş ölçümünün yapılması ve hastalık belirtilerinin takip edilmesi