Öğrenciyi Tanıma Çalışmaları

  • Okula yeni başlayacak olan öğrencilerin kayıt görüşmelerinde öğrenciyi tüm yönleriyle (bilişsel, psiko-motor, sosyal ve duygusal) tanıyabilmek ve aileye sağlıklı geribildirim verebilmek için ilkokul 1. sınıf kayıtlarında Metropolitan Okul Olgunluğu Testi uygulanmaktadır.
  • Okula yeni katılan öğrencilerimizi tanıyabilmek amacıyla veliler tarafından doldurulan ‘’Öğrenci Tanıma Formu’’ uygulanmaktadır.
  • Psikolojik Danışma ve Rehberlik birimi tarafından incelenen tanıma formlarında belirtilen veli ihtiyaçları ve Psikolojik Danışmanların gözlemleri sonucunda bireysel ve grup çalışmaları yapılır. Çalışmalardan elde edilen bilgiler doğrultusunda veli ve öğrenciye geribildirim verilir.

Bireysel Rehberlik ve Psikolojik Danışma Çalışmaları

  • Bireysel rehberlik ve psikolojik danışma çalışmaları kapsamında her öğrenci ile düzenli olarak görüşme yapılmaktadır.
  • Yapılan ihtiyaç analizleri doğrultusunda birey merkezli yaklaşımı temel alarak çözüm odaklı psikolojik danışma yaklaşımı kullanılmaktadır. Bu yaklaşımlar, öğrencinin güçlü yönlerine odaklanması, problemin yaşanmadığı anlara vurgu yapması, küçük değişimlerin kartopu etkisi yaratarak büyük değişimlere dönüşmesi, kısa sürede problemin etkili bir şekilde çözülmesini hedeflemektedir. Psikolojik danışma ve rehberlik süreci okulöncesi ve ilkokul kademesinde oyun, hikâye ve etkinlik temelli yürütülmektedir.
  • Öğrencilerle yürütülen bireysel psikolojik danışma, rehberlik ve yapılan gözlemler sonucunda aileye düzenli geribildirim verilmektedir. Bu sayede öğrenci, veli ve okul iş birliği sağlanmaktadır.

Kişisel- Eğitsel ve Mesleki Rehberlik Çalışmaları

  • İlkokul kademesinde sosyal duygusal öğrenmeyi desteklemek ve 21. Yy. becerilerine sahip bireyler yetiştirmek amacıyla geliştirilmiş olan 2.ADIM PROGRAMI ve BOYEP EĞİTİM MODELİ eğitim müfredatı içerisinde uygulanmaktadır. Bu programlardaki kazanımlara paralel olarak Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi tarafından öğrencilerin benlik saygılarını güçlendirmek, sosyal becerilerini desteklemek, baş etme becerilerini geliştirmek ve güçlendirmek, kişilerarası sınır ve ilişkilerinin gelişmesine yönelik iletişim becerilerini geliştirmek ve güvenli internet kullanımı konusunda farkındalık sağlamak, öz düzenleme becerilerini güçlendirmek amacıyla grup çalışmaları yapılmaktadır. Grup çalışmalarında hedeflenen kazanımlar; olumlu bir benlik algısına sahip olma, öz düzenleme becerilerini günlük hayatta kullanabilme, etkili problem çözme ve baş edebilme, duygularını tanıma, akılcı düşünme, yaratıcı ve eleştirel düşünme, iş birliği yapabilme, kendi ilgi ve yeteneklerini keşfetme ve çevresinin farkında olma becerileridir.
  • Eğitsel rehberlik kapsamında dikkati yönetme, sürdürme ve güçlendirme, zamanı etkili kullanma, öz düzenleme, 4.sınıf öğrencilerine yönelik verimli ders çalışma yöntemleri ve güncel mesleklerin tanıtımı gibi konularda bireysel ve grup çalışmaları yürütülmektedir.
  • Mesleki rehberlik çalışmaları ile öğrencilerin kendilerini ve meslekleri tanıyarak meslekler hakkında detaylı bilgi sahibi olmaları ve güncel gelişmeleri takip edebilmelerine yardımcı olunmaktadır.

Önleyici Rehberlik Çalışmaları

  • Yapılan ihtiyaç analizleri doğrultusunda öğrencilerin ve velilerin olası problemlerine yönelik önleyici rehberlik çalışmaları yapılmaktadır. Yapılan çalışmalarda öğrencilerin öz düzenleme, zorbalıkla baş etme, problem çözme, başa çıkma becerilerini güçlendirme, öfkeyi tanıma ve yönetebilme, kendini kontrol etme, benlik saygısını geliştirme önleyici rehberlik kapsamında hedeflenen kazanımlardır. Belirlenen kazanımlara ulaşabilmek ve öğrencileri grup içerisinde gözlemleyebilmek amacıyla her ay düzenli olarak kazanımlara yönelik oyun ve beceri temelli bireysel ve grup çalışmaları yapılmaktadır. Bu çalışmalar sonucunda veli ve öğrenciye bireysel olarak geri bildirimler verilmektedir.