Kullanım Koşulları
Pamukkale Eğitim Vakfı Özel PEV Eğitim Kurumları İktisadi İşletmesi Hizmet Şartları

1. Şartlar

https://www.pevkolej.com adresindeki web sitesine erişerek, bu hizmet şartlarına, geçerli tüm yasalara ve düzenlemelere bağlı kalmayı kabul edersiniz ve geçerli yerel yasalara uymaktan sorumlu olduğunuzu kabul edersiniz. Bu şartların hiçbirine katılmıyorsanız, bu siteyi kullanmanız veya bu siteye erişmeniz yasaktır. Bu web sitesinde bulunan materyaller geçerli telif hakkı ve ticari marka kanunları ile korunmaktadır.

2. Kullanım Lisansı

Yalnızca kişisel, ticari olmayan geçici görüntüleme için Pamukkale Eğitim Vakfı Özel PEV Eğitim Kurumları İktisadi İşletmesi web sitesinde bulunan bilgi ve/veya yazılımın (işbu metinde “materyal” olarak anılacaktır) bir kopyasını geçici olarak indirmek için izin verilir. Bu izin yalnızca Pamukkale Eğitim Vakfı Özel PEV Eğitim Kurumları İktisadi İşletmesi tarafından bildirilen şartlarda kullanım lisansı verildiği anlamına gelip, diğer lisansların devri ve/veya ünvan devri somnucunu doğurmaz. Bu lisans uyarınca işbu madde devamında yazılı işlem ve hakları kullanamazsınız: materyalleri değiştirmek veya kopyalamak, materyalleri herhangi bir ticari amaç için veya kamuya açık bir teşhir için (ticari veya ticari olmayan) kullanmak. Pamukkale Eğitim Vakfı Özel PEV Eğitim Kurumları İktisadi İşletmesi internet sitesinde yer alan herhangi bir yazılımı derhal açma ve/veya tersine çevirme girişiminde bulunmak, materyallerden telif hakkı ve/veya diğer tescilli notları çıkarmak veya materyalleri bir başkasına devretmek ve/veya herhangi bir başka sunucudaki materyalleri “aynalamak”.

Bu lisans, bu kısıtlamalardan herhangi birini ihlal etmeniz durumunda otomatik olarak sonlandırılır veya Pamukkale Eğitim Vakfı Özel PEV Eğitim Kurumları İktisadi İşletmesi tarafından gerekli görülen durumlarda ve herhangi bir zamanda sonlandırılabilir. Bu materyallere dair kullanım lisansının herhangi bir şekilde sonlandırılması veya bu lisansın feshi hallerinde nezdinizde bulunan indirilmiş materyalleri elektronik ve/veya basılı olarak imha etmeniz gerekmektedir.

3. Feragatname

Pamukkale Eğitim Vakfı Özel PEV Eğitim Kurumları İktisadi İşletmesi internet sitesinde yer alan materyaller bu web sitesinde belirtilen şekilde olduğu gibi sağlanmaktadır. Pamukkale Eğitim Vakfı Özel PEV Eğitim Kurumları İktisadi İşletmesi, herhangi bir şekilde ima etmiş olsa dahi hiçbir garanti vermez ve işbu sözleşmeyle örtülü garantiler veya satılabilirlik koşulları, belirli bir amaca uygunluk veya fikri mülkiyet haklarının ihlal edilmemesi veya diğer hakların ihlal edilmemesi gibi diğer tüm garantileri reddeder ve reddeder.

Ayrıca, Pamukkale Eğitim Vakfı Özel PEV Eğitim Kurumları İktisadi İşletmesi, web sitesinde yer alan materyallerin kullanımının doğruluğu, olası sonuçları veya güvenilirliği ile ilgili veya bu materyallerle veya bu siteyle bağlantılı herhangi bir siteyle ilgili başka hiçbir şekilde garanti vermez veya beyan etmez.

4. Sınırlamalar

Pamukkale Eğitim Vakfı Özel PEV Eğitim Kurumları İktisadi İşletmesi veya tedarikçileri; hiçbir koşulda Pamukkale Eğitim Vakfı Özel PEV Eğitim Kurumları İktisadi İşletmesi internet sitesinde bulunan materyallerin kullanılmasından ve/veya kullanılmamasından doğacak zararlardan ve/veya bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir veri ve/veya kar zararı ve/veya iş kesintisinden, Pamukkale Eğitim Vakfı Özel PEV Eğitim Kurumları İktisadi İşletmesi veya Pamukkale Eğitim Vakfı Özel PEV Eğitim Kurumları İktisadi İşletmesi yetkili temsilcisine bu tür bir hasar olasılığı yazılı veya sözlü olarak bildirmiş olsa dahi, sorumlu tutulamaz.

5. Materyallerin doğruluğu

Pamukkale Eğitim Vakfı Özel PEV Eğitim Kurumları İktisadi İşletmesi web sitesinde görünen materyaller teknik, tipografik veya fotografik hatalar içerebilir. Pamukkale Eğitim Vakfı Özel PEV Eğitim Kurumları İktisadi İşletmesi, web sitesindeki materyallerin hiçbirinin doğru, eksiksiz veya güncel olduğunu garanti etmemektedir. Pamukkale Eğitim Vakfı Özel PEV Eğitim Kurumları İktisadi İşletmesi, web sitesinde bulunan materyallerde herhangi bir zamanda önceden bildirimde bulunmaksızın dilediği zaman değişiklik yapabilir. Ancak Pamukkale Eğitim Vakfı Özel PEV Eğitim Kurumları İktisadi İşletmesi materyalleri güncelleme taahhüdünde bulunmamaktadır.

6. Bağlantılar

Pamukkale Eğitim Vakfı Özel PEV Eğitim Kurumları İktisadi İşletmesi, web sitesine bağlı sitelerin tümünü incelememiştir ve bu sitelerin içeriğinden sorumlu değildir. Herhangi bir bağlantının dahil edilmesi, sitenin Pamukkale Eğitim Vakfı Özel PEV Eğitim Kurumları İktisadi İşletmesi tarafından onaylandığı anlamına gelmez. Bu tür bağlantılı web sitelerinin kullanımı münhasıran kullanıcının sorumluluğundadır.

7. Değişiklikler

Pamukkale Eğitim Vakfı Özel PEV Eğitim Kurumları İktisadi İşletmesi, bu hizmet şartlarını web sitesi için herhangi bir zamanda önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapabilir. Bu web sitesini kullanarak güncel hizmet şartlarına bağlı kalmayı kabul etmiş sayılırsınız.

8. Geçerli Yasa

Bu koşullar ve bu koşullar sebebi ile doğacak uyuşmazlıklarda yargı görev ve yetkisi münhasıran T.C. yasalarına göre belirlenir.