NEDEN KULÜP FAALİYETLERİ?

Özel PEV Okullarında eğitim ve öğretim programlarına ek olarak uygulanan çalışmalar (Kulüp çalışmaları, grup çalışmaları ve okul dışı programlar) en az ana dersler kadar önemsenmektedir.  Ders dışı faaliyetleri öğrencilerimizin gelişimine olan katkısından ötürü desteklemekteyiz. Her öğrencinin başarılı olabileceği bir sosyal faaliyet alanı olduğuna inanarak kulüp çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Öğrencilerimize daha geniş imkânlar sağlamak amacıyla, uzman kişilerce eğitim verilen otuza yakın yetenek kulübü oluşturmuş bulunmaktayız.  Okulumuz bünyesinde uygulanan bu programların amacı; çocukları sosyal alanda desteklemek, yaşadığı çevreye uyumunu sağlamak ve özgüven geliştirmelerini sağlamaktır.

PEV Okulları olarak oluşturduğumuz kulüp etkinliklerinde öğrencilerimizin özellikle topluma ve kişilere karşı sorumluluk, duyarlılık bilinci oluşturma ve geliştirme; bunun yanı sıra kendi ilgi ve yeteneklerini keşfetmelerini destekliyoruz.

ÇALIŞMA PLANIMIZ

Sene başında yapılan hazırlıklar sonunda oluşturulan kulüp tanıtım broşürü öğrenci ve velilere dağıtılmaktadır. Evde velileri ile birlikte kulüpleri inceleyen öğrenciler tercih etiği kulüpleri kulüp seçim saatinde öğretmenine bildirir. Sınıf rehber öğretmenleri öğrenci tercihlerini ve kulüp kontenjanlarını inceledikten sonra gerekli yerleştirmeleri yapar. Belirli kulüplere oluşan talepte yığılma olduğu takdirde başvuran öğrencilerin arasından kura çekilir, bu kulübe yerleşemeyen öğrencilerin ikinci ve üçüncü tercihleri göz önünde bulundurulur. Kulüplerimizin işleyişinde devam zorunluluğu vardır. Kulüp etkinlikleri sırasında okul kuralları geçerlidir

İlkokul öğrencilerimiz kulüp çalışmalarını çarşamba günleri yürütürken; ortaokul öğrencilerimiz ise kulüp çalışmalarını cuma günleri yürütmektedir.  Kulüp rehber öğretmeni eşliğinde dokuzuncu ders saatinde kulüp çalışmaları için belirtilen mekânda buluşan kulüp üyeleri, yıllık planları doğrultusunda etkinliklerini gerçekleştirmektedirler.  Kulüp saati ve sınıf rehberlik saati dağılımı ise üç hafta kulüp çalışması ardından bir hafta sınıf rehberlik saati şeklinde ilerlemektedir.