NEDEN KULÜP FAALİYETLERİ?

Özel PEV Okullarında eğitim ve öğretim programlarına ek olarak uygulanan çalışmalar (Kulüp çalışmaları, grup çalışmaları ve okul dışı programlar) en az ana dersler kadar önemsenmektedir.  Ders dışı faaliyetleri öğrencilerimizin gelişimine olan katkısından ötürü desteklemekteyiz. Her öğrencinin başarılı olabileceği bir sosyal faaliyet alanı olduğuna inanarak kulüp çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Öğrencilerimize daha geniş imkânlar sağlamak amacıyla, uzman kişilerce eğitim verilen otuza yakın yetenek kulübü oluşturmuş bulunmaktayız.  Okulumuz bünyesinde uygulanan bu programların amacı; çocukları sosyal alanda desteklemek, yaşadığı çevreye uyumunu sağlamak ve özgüven geliştirmelerini sağlamaktır.

PEV Okulları olarak oluşturduğumuz kulüp etkinliklerinde öğrencilerimizin özellikle topluma ve kişilere karşı sorumluluk, duyarlılık bilinci oluşturma ve geliştirme; bunun yanı sıra kendi ilgi ve yeteneklerini keşfetmelerini destekliyoruz.

ÇALIŞMA PLANIMIZ

Sene başında yapılan hazırlıklar sonunda oluşturulan kulüp tanıtım broşürü öğrenci ve velilere dağıtılmaktadır. Evde velileri ile birlikte kulüpleri inceleyen öğrenciler tercih etiği kulüpleri kulüp seçim saatinde öğretmenine bildirir. Sınıf rehber öğretmenleri öğrenci tercihlerini ve kulüp kontenjanlarını inceledikten sonra gerekli yerleştirmeleri yapar. Belirli kulüplere oluşan talepte yığılma olduğu takdirde başvuran öğrencilerin arasından kura çekilir, bu kulübe yerleşemeyen öğrencilerin ikinci ve üçüncü tercihleri göz önünde bulundurulur. Kulüplerimizin işleyişinde devam zorunluluğu vardır. Kulüp etkinlikleri sırasında okul kuralları geçerlidir

İlkokul öğrencilerimiz kulüp çalışmalarını çarşamba günleri yürütürken; ortaokul öğrencilerimiz ise kulüp çalışmalarını cuma günleri yürütmektedir.  Kulüp rehber öğretmeni eşliğinde dokuzuncu ders saatinde kulüp çalışmaları için belirtilen mekânda buluşan kulüp üyeleri, yıllık planları doğrultusunda etkinliklerini gerçekleştirmektedirler.  Kulüp saati ve sınıf rehberlik saati dağılımı ise üç hafta kulüp çalışması ardından bir hafta sınıf rehberlik saati şeklinde ilerlemektedir.

KULÜPLERİMİZİ YAKINDAN TANIYALIM

 • BASKETBOL KULÜBÜ

Kulübümüzün amacı basketbolu tanıtmak, sevdirmek; oyun kurallarını öğretmek ve basketbol oyun tekniğini öğretmektir. Kulüp ayrıca okul takımına oyuncu da yetiştirmektedir. Kulüp, ortaokul 5. sınıf 12 kişilik bir ekipten oluşmaktadır. Öğretmenin belirlediği öğrenciler kulübe kabulde önceliklidir. Öğrencilerimizin hem bedensel gelişimi hem de takım bilinci ile sosyal gelişimine katkı sağlamak kulübün hedefleri arasındadır.

 • HALK OYUNLARI KULÜBÜ

Kulübümüzün öncelikli amacı milli kültürümüzü tanıtmak ve değerleri sevdirmektir. Bu noktada Ege yöresi üzerinde yoğunlaşan kulüp üyeleri zeybek kültürünü yakından tanıyacaklardır. Kulüp üyeleri önemli gün ve haftalarda bu becerilerini arkadaşlarına sunma imkânı yakalayacaktır. Kulübe branş öğretmeninin yönlendirdiği, halk oyunu ekibine dahil ortaokul öğrencileri kabul edilecektir. Kulüp öğrenci seçimine kapalıdır çünkü geçen yıldan devam eden bir topluluk olma özelliğini taşımaktadır. Kulübümüz 5, 6 ve 7. sınıf öğrencilerinden oluşmaktadır.

 •  DEBATE KULÜBÜ

Kulübümüz, İngilizce derslerine ek öğrencilerimizin konuşma ve düşünme becerilerini geliştirmeyi hedeflemektedir. Öğrencilere güncel ve dikkat çekici konularda tartışma ortamı yaratarak düşünme, yazma, sorgulama ve İngilizce konuşma becerilerini artırmak kulübümüzün amaçları arasındadır. Kulüp saatlerinde belirlenen konularda İngilizce münazaralar gerçekleştirilecek, gruplar arası çalışmalar düzenlenecektir.

 • ENGLİSH LOVERS CLUB

İngilizce eğitime verdiğimiz öneme paralel olarak ders dışı kulüp saatlerinde kulübümüze katılan öğrencilerimizin İngilizce şarkılar söylemek, drama çalışmaları yapmak, İngilizce kitaplar okumak, dil gelişimini desteklemek için dinleme – konuşma çalışmaları yapmak kulübümüzün öncelikleridir. Kulübümüz 5, 6 ve 7. Sınıf öğrencilerinin tercihine açıktır.

 •  SANAT ATÖLYESİ KULÜBÜ

Kulübümüzde; çeşitli teknikler kullanılarak öğrencilerimizin yaratıcı düşünme becerileri ve düşlediklerini görsel araçlarla ifade etme becerilerini geliştirilmek hedeflenmektedir. Amacımız; öğrencilerimizde sanat farkındalığı, kültürü ve birikimi oluşturmanın yanı sıra kendilerini sanatla ifade edecekleri zemini hazırlamaktır. Kulübümüz 5, 6 ve 7. Sınıf öğrencilerinin seçimine açıktır.

 • ZEKÂ OYUNCAKLARI TASARIMI KULÜBÜ

Kulüp hedefimiz; çocukların merak duygusunu geliştirerek, araştırmalar yapmaya yönlendirmek ve bunun sonunda yine kendi gelişimlerini destekleyici oyunlar tasarlamalarını sağlamaktır.  Günümüzde ve geçmişte oynanan zekâ oyuncaklarını ve oyunlarını günlük malzemelerle yapmak, öğrencilerin yaparak, keşfederek ve daha sonra kendi arkadaşları ile temel kurallara uyarak oyun oynamalarını sağlamak, bu alanı onlara sevdirmek hedeflerimiz arasındadır.

 • SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA KULÜBÜ

Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarının, derneklerinin ve sivil toplum kuruluşlarının sunduğu hizmetlerden haberdar olmayı hedefleyen kulübümüz; pek çok konuyla ilgili öncelikle yapabileceği, geliştirebileceği alanları tespit edip o konular üzerinde çalışmalar yapmayı hedeflemektedir. Gönüllülük esası dikkate alındığı için öğrenci sayısı artış gösterebilir.

 •  OKUMA KULÜBÜ

Kulübümüzün hedefi çocuklarımızın edebiyata, okumaya, kitaplara yaklaşmasını sağlamaktır. Çocuk edebiyatının eşsiz dünyasına adım atmak, nitelikli kitaplar seçmek ve kitaplara hayat veren yazarlar hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak amaçlanmaktadır. Çocuklarımızın nitelikli kitaplarla tanışmasını sağlamak, farklı türlerde kitapları tanımalarına yol açmak çalışmalarımızın temel esasıdır. Kulüp çalışmalarımız arasında yazar tanıtımı ve etkinlikleri, canlandırmalar, kitaplar üzerine afiş çalışmaları, güdümlü okuma çalışmaları vardır.

 •  AKIL OYUNLARI KULÜBÜ

Akıl oyunları kulübünde kazanılması hedeflenen beceriler; akıl yürütme, problem çözme, iletişim, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, araştırma, karar verme, bilgi teknolojilerini kullanma, girişimcilik ve dahasıdır.  Öğrencilerin dünyada yaygın olan akıl oyunları ile tanışması, oyun kurallarını ve çözümle ilgili yöntemleri, yaklaşımları öğrenmesi, kuralları ve ipuçlarını kullanarak problem çözmeyi öğrenir amaçlanır.

 • MASA TENİSİ

Kulübümüzün amacı; masa tenisi sporunu öğrencilerimize tanıtıp sevdirmek, oyun kurallarını ve temel vuruş tekniklerini öğretmek ve uygulamak, öğrencilerimizin kendine güven, takım ruhu, sorumluluk bilinci ve motor kaslarının gelişimi gibi bedensel ve sosyal gelişimine katkı sağlamaktır. Kulüp çalışmalarımızdaki öğrencilerimiz okul takımı için de yetiştirilmektedir.

 •  FLL ROBOTİK

FLL Robotik Kulübümüzün amacı, öğrencilerimizde bilim ve teknolojiye ilgi, merak uyandırmak; takım çalışması becerilerini geliştirmek ve çözüm becerilerini artırmaktır. Her turnuva sezonunda belirlenen toplumsal sorumluluk temalarında özgün bilimsel araştırmalar yapan kulübümüz özgün robot tasarımı yapar. Kulübümüzün öncelikli hedefi, “FIRST LEGO LEAGUE’in birlikte düzenlediği FLL Turnuvalarına katılmak, ayrıca yerel turnuvalarda başarılı olarak ulusal ve uluslararası turnuvalarda okulumuzu başarıyla temsil etmektir.

 •  SANAT ATÖLYESİ II.

Kulübümüzde öğrencilerimizin yeteneklerini açığa çıkartabilecekleri, kendilerini yaratıcı olarak ifade edebilecekleri fırsatların ve araçların sunulduğu öğrenme ortamında görsel sanat çalışmaları yapılacaktır. Kulübümüzün hedefleri arasında; sanat sevgisi kazandırmak, estetik duygularını geliştirmek, hayal güçlerini geliştirmek, bilişsel duyuşsal ve psiko-motor açıdan geliştirmek, hayal, duygu ve düşünceleri biçimlendirerek görsel iletişim kurmak ve kulüpte edindikleri becerileri okul yaşamlarına aktarmalarını sağlamak vardır.

 • DRAMA KULÜBÜ

Kulübümüzün temel amacı çocuklarımızın duygusal ve bedensel gelişimlerini yaratıcı drama ile desteklemektir. Öğrencilerimiz, seslerini ve bedenlerini doğru kullanmakla ilgili her hafta düzenli eğitimler alarak kendilerini ve gizli kalmış yeteneklerini yeniden keşfetme şansı bulacak, eğlenceli bir atmosfer içinde rol çıkartmayı ve oynamayı, taklit etmeyi, jest ve mimiklerini kullanmayı, yaratıcılıklarını geliştirmeyi, doğaçlama yapmayı, dans etmeyi, doğru ve etkili bir şekilde konuşmayı deneyimleyeceklerdir.

 • MİNİK ŞEFLER

Minik Şefler Kulübü, öğrencilerimizin sosyal, duygusal, bilişsel becerilerinin ve ince motor kaslarının gelişimine destek olur. Sağlıklı yaşam, masa düzeni, işbirliği, paylaşma, kendine güven, başarma duygusu, deneme-yanılma, deneyim aktarımı, güvenlik tedbirleri gibi sosyal-duygusal becerilerinin gelişmesinin yanında; organize olma, planlama, neden-sonuç ilişkisi kurma gibi kavramsal ilişkileri içine alan bilişsel becerileri de destekler.

 •  VIVA LA MÚSICA

Müziğin yabancı dil öğrenimi üzerindeki etkisi bilimsel çalışmalar tarafından kanıtlanmış olup, işitsel zekânın müzik aracılığıyla etkin hale getirildiği gözlemlenmiştir. Yabancı dilde müzik dinlemek ve şarkı söylemek, dil becerilerini geliştirmek ile birlikte hedef dil üzerindeki diksiyonu, telaffuzu, tonlamayı, vurgulamayı ve dilin akıcı bir biçimde konuşulmasını da pekiştirmektedir. Hedef dilde şarkı söylemenin o dili öğrenmede etkili olmasının başlıca nedenlerinden biri de sözlü müziğin dil bilgisi, kelime dağarcığı ve hecelemeyi geliştirmekte çok büyük katkı sağlamasıdır. Kulübümüzdeki karaoke çalışmalarımız öğrencilerimizin yabancı dilde şarkı dinleyerek ve söyleyerek dilde öğrenme performanslarını eğlenerek arttırmayı hedeflemektedir.