Kişisel, eğitsel, mesleki rehberlik çalışmaları

  • Ortaokulda öğrenci ihtiyacına göre her sınıf seviyesinde ”Hedefe Nasıl Ulaşabilirim”, “Motivasyon Cümlelerim”, “Harekete Geçmek”, “Hayat Ağacı “, Meslek Seçimi”, “Zaman Yönetimi”, ”Erteleme Döngüsü” gibi yapılan grup etkinlikleri ile öğrencilerin kişisel, sosyal becerilerini güçlendirmek, meslekler hakkında bilgi ve becerilerini arttırmak hedeflenmektedir.
  • Mesleki rehberlik çalışmaları kapsamında öğrencilere sınav sonrası seçebilecekleri liseler, bölümler ve bu bölümlere yönelik meslek grupları hakkında bilgilendirme yapılmaktadır. Bu kapsamda hem şehir içindeki hem şehir dışındaki liselerin tanıtımı yapılarak öğrencilerin mesleki rotalarını belirleme süreçlerine destek olunmaktadır.
  • Sınav grubu öğrencilerine yönelik yoga çalışmaları ile öğrencilerin sınav süreci ile baş etmeleri ve baş etme becerilerini geliştirmeleri esas alınmaktadır. Sınav’a 5 hafta kala başlanılan bu çalışma ile düzenli nefes tekniklerini kullanarak stres anında bu duygu ile nasıl baş etmeleri gerektiğini öğrenmektedirler.

 

Önleyici rehberlik çalışmaları

  • Kişisel farkındalığı yüksek gençler yetiştirebilmek amacıyla hoşgörü, saygı, işbirliği, yardımlaşma ve paylaşmayı öğrenmelerini ve günlük hayatlarına geçirmelerini sağlayan akademik ve sosyal çalışmalar yapılır. Bu bağlamda Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi tarafından 3D (Duygu, Düşünce, Davranış) Programı uygulanmaktadır. Çok boyutlu bir uygulama olan 3D, öğrencinin hayatındaki birçok faktörü ve kişileri göz önünde bulundurmaktadır. En temel amaçlarından biri öğrenci, öğretmen ve ailelerdeki olumlu bakış açısını güçlendirip olumlu, istendik davranışları arttırmaktır. Davranışları ele alırken geliştirilen bu olumlu bakış açısını okul atmosferine yansıtmak nihai hedefler arasındadır. Olumlu davranışlar gündemde pekiştirilir ve özendirilirken okulda pozitif bir yapı oluşturulur.