Değerli Velilerimiz,

Yüksek standartlar ve kaliteli öğretim ilkelerini benimseyen okulumuzun, 25 yılda 60 öğrenci ve 20 öğretmenden 1000 öğrenci ve 105 öğretmene ulaşan dinamik bir öğrenme topluluğuna dönüştüğünü görmekten mutluluk duyuyoruz. Tüm bunlar, herkesin iyi eğitime olan tutkusu olmadan mümkün olamazdı. Önümüzde hala çok uzun bir yol var, çocuklarımıza mümkün olan en iyi eğitimi vermek için birlikte çalışmaya devam edeceğiz.

Okul olarak “çocuğu bir bütün” kabul ediyor, her bir çocuğu etkileşimli ve anlamlı öğrenmeye teşvik ederken onların bireysel farklılıklarını ve öğrenme stillerini de göz önünde bulunduruyoruz. Bunun için onları gelişim özelliklerini destekleyecek farklı öğretim stratejileri ile buluşturuyor, hem bireysel anlamda hem de grup içinde kendilerini gerçekleştirmelerine olanak sağlıyoruz. Asıl değişim ve gelişim bunu sağladığımız anda başlıyor ve öğrencilerimiz çok yönlü bir öğrenme sürecine dahil oluyor.

Okul öncesinden liseye uzanan bu çok yönlü öğrenme sürecinde öğrencilerimizin İngilizceye ana dili kadar hâkim, öğrenmekten yaşam boyu kopmayan, etkili iletişim kurabilen, her yönüyle nitelikli bir yaşam süren, 21. yüzyılın gerektirdiği becerilere sahip, sorunlara farklı perspektiflerden yaklaşıp çözüm üretebilen, iletişim becerileri kuvvetli, topluma ve dünyaya karşı duyarlı, ülkesine ve insanlığa hizmet için gereken beceri, tutum ve sorumluluklar edinmiş bireyler olmalarını hedefliyoruz. Bu hedeflere ve eğitimde en iyiye ulaşmak için programlarımızı uluslararası yaklaşımlarla zenginleştiriyor, öğrencilerimizi bir dünya vatandaşı olarak yetiştirmeye gayret ediyoruz.

Biliyoruz ki eğitim, yaşam boyu devam eden bir süreçtir. Bu nedenle sadece öğrencilerimizin değil onlara yön veren öğretmenlerimizin de donanımlı olması ve kendini yenilemesi gerektiği inancındayız. Mustafa Kemal Atatürk’ün de söylediği gibi “Öğretmenlik ömür boyu sürecek bir öğrenciliktir.” anlayışıyla öğrenme yolculuğunda öğrencilerimizi yalnız bırakmıyor öğretmen ve yönetim ekibimizle birlikte farklı eğitim, seminer, konferans vb. mesleki gelişim programlarını yakından takip ediyoruz.

Dileğimiz; öğrencilerimizin her alanda ciddi çalışmaların içinde olmaları, doğruluk ilkelerine uygun davranmaları, hoşgörülü, farklılıklara saygılı ve mutlu bireyler olarak yaşamlarını sürdürmeleridir. Öğrencilerimizin hem ülkemizin hem de dünyanın geleceğinde söz sahibi olacaklarına gönülden inanıyoruz.

Siz değerli velilerimizin desteği olmadan hedeflerimize ulaşmakta elbette zorlanırız. Bu yolculukta bizlere ve öğrencilerimize sağladığınız her türlü destek için teşekkür ederiz. Yaşam boyu öğrenme yolculuğumuza siz de hoş geldiniz.

Prof. Dr. Hasan KAZDAĞLI