“21 Mart Dünya Down Sendromlular Farkındalık Günü”nde down sendromlu bireylerin sosyalleşmeleri, günlük hayatta yer alabilmelerine destek olmak amacıyla okulumuz Biyoloji Zümresi tarafından kermes düzenlenmiştir.

Öğrencilerimiz kermes için kendi hazırladıkları yiyecekleri getirdiler ve satış için okulda standlar oluşturdular. Kermeste down sendromlu bireylerle 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencilerimiz birlikte satış yaptılar. İlköğretimi ortaöğretim öğrencilerimiz ve velilerimiz alışveriş yaparak kermese destek oldular. Kermesten elde edilen gelirle kermese katılan down sendromlu bireylerin ihtiyaçları karşılanmıştır.