29 Mart 2024 tarihinde okulumuzda gerçekleştirilen “Gönüllülük, Sürdürülebilirlik ve Girişim” sunumu sayesinde lise öğrencilerimiz AIESEC ile öğrenci yetiştirme ve staj amaçlı değişim programı hakkında bilgi edindiler. Öğrencilerimiz; girişimcilik, gönüllülük ve sürdürülebilirlik alanları ile ilgili merak ettikleri soruları uzmanlara sorma fırsatını yakaladılar. DEGİAD yönetim ekibi üyesi Kemal SÖZKESEN, gençlere sağlanan girişim projelerinin içeriklerinden ve bu alanda gerçekleştirdikleri farklı etkinliklerden bahsetti. Öğrencilerimiz bu sayede Sivil Toplum Kuruluşlarının görevleri ve gönüllü olmanın girişimciliğe etkisi hakkında bilgi sahibi oldular. Böylelikle kendi geleceklerini planlama aşamasında girişimciliğin ve gönüllülük esaslarının önemini fark ederek kendilerine yeni bir yol haritası oluşturdular.