18-22 Aralık haftasında okul öncesi öğrencilerimizle, “Ekosistem” teması kapsamında “Arı” çalışmasına yer verildi. Ekosistem öğesi olarak arının öneminin vurgulandığı çalışmalara kavram haritası oluşturularak başlandı. Öğrencilerin ön bilgileri değerlendirildi. “Arı” filmi izlenerek film hakkında sohbet edildi.

Sistem, sistemin parçaları, arının sistemden çıkarılmasının sonuçları, arının önemi hakkında beyin fırtınası yapıldı. Eğitimde Sistem Düşüncesi sistem araçlarından “Stok-Akış Diyagramı” oluşturuldu. Bu sayede arı stokunu artıran ve azaltan etmenler belirlendi. Arıların neslinin nasıl korunabileceği ile ilgili sohbet edildi. Arı, çiçek, insan, bal, ayı görselleriyle oluşturulan taçlar öğrencilerin başına takıldı. Bir ip, öğeler arasındaki ilişki açıklanarak parmaklara takıldı. İpten oluşan karmaşık sistem önce arının daha sonra çiçeğin olduğu yerden kesildi. Kesilen ip gerginliğini kaybetti. Öğrencilerle bozulan sistem hakkında sohbet edildi. Bir öğenin olmamasının ya da çok sayıda olmasının ekosistemi nasıl etkileyebileceği hakkında sohbet edildi. Sistem araçlarından “Zaman Boyunca Davranış Grafiği” çalışmasının uygulandığı “Zar Oyunu” oynandı. Atılan zarın gelen üst yüzeyine göre kovandaki arı sayısı azaldı ya da arttı. Arı sayısının neden azalmış ve artmış olabileceği ile ilgili sorular cevaplandı. Daha sonra zaman boyunca kovandaki arı sayısına göre değişen grafik hazırlandı. Grafikteki iniş ve çıkışlar öğrencilerle birlikte yorumlandı. Büyük grup çalışması ile arı ile ilgili hikâye oluşturuldu. “Arı Vız Vız Vız” şarkısı dinlenerek arıların nasıl ses çıkardığı araştırıldı. “Çiçek Bahçesi ve Arılar” görsel sanat çalışması gerçekleştirildi. Çiçekler ve arılar; renk, şekil, büyüklük bakımından karşılaştırıldı.

Bu keyifli çalışmalar sayesinde ğrencilerimiz eğlenceli vakit geçirirken ekosistem hakkında bilinçlendi.