Geçtiğimiz hafta 7. sınıf öğrencilerimiz İspanyolca dersinde İspanya ve Latin Amerika ülkeleri hakkında hazırladıkları proje kapsamında arkadaşlarına ülkelerin coğrafi konumu, popülasyonu, tarihi, genel kültürü, turizmi ve gastronomisi hakkında bilgiler verdiler. Arkadaşlarının sorularını cevapladılar.

Öğrencilerimiz derste İspanyolca konuşma pratiklerini arttırırken, İspanyolca konuşan ülkelerin kültürünü de tanıma fırsatı buldular.