Öğrencilerin eğitim süreçlerinde yaşadıkları akran çatışmalarını önlemek amacıyla rehberlik birimimizce hazırlanan iki etkinliğimiz, konferans salonunda 9. sınıf öğrencilerimizin katılımıyla gerçekleşti. 1. etkinliğimiz olan ‘’Dinle, Anla ve Anlat’’ etkinliği sonunda öğrencilerin birbirleri hakkında öğrendikleri bilgilerin başkalarına aktarıldıkça nasıl farklılaştığı ve önyargıları oluşturduğu belirlendi. 2. etkinlikte ise öğrenciler gruplara ayrıldı ve çatışma olayı kartları öğrencilere dağıtıldı. Her gruptan, verilen karttaki olayı önce olumlu, sonra olumsuz sonuçlandıracak şekilde sahnede canlandırmaları istendi. Etkinlikler tamamlandıktan sonra her grubun duygu ve düşünceleri alınarak ve karşılaştığımız her olayda empatinin hayatımızdaki önemine dikkat çekildi.