Denizli Özel Pev Okulları drama zümresi olarak katıldığımız Bursa Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla yapılan 27. Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama Kongresi’nin bu yılki teması “Yaşayan Müze” olarak belirlenip müzelere hayat verdi. Kongre boyunca uzmanlar, dünyada ve Türkiye’de yaratıcı drama ve müze ilişkisi hakkında bilgi ve deneyimlerini paylaştı. 23 akademik bildiri yayınlanan kongre, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Drama Eğitmeni Doçent Doktor Ali Öztürk’ün ritim performansı ile başladı ve Türkiye’de eğitimde yaratıcı dramanın öncüsü ve Çağdaş Drama Derneği Onursal Başkanı Profesör Doktor İnci San ile Avrupa Müze Akademisi Başkanı Wim Van Der Weiden çağrılı sunumlarıyla devam etti.

Bursa’da Matthew Ward, Jenny Staff, Vicky Cave, Rebecca Mileham, Ömer Adıgüzel, Hülya Gök, Ceyhan Özer, Ayşe Okvuran, Tinti Karpinnen, Sanja Krsmanovic Tasic gibi alanında uzman çok sayıda yaratıcı drama eğitmeninin atölye çalışmaları yer aldı. Dört gün boyunca zümre olarak katıldığımız atölyelerden kazanımlarımız ise şöyle oldu:

  • Drama yöntemiyle müzede eğitim planlama-uygulama ve öğrenme teknikleri
  • Kişisel, sanatsal ve tarihi mirasa dayalı fiziksel tiyatro ve dans sahneleri oluşturma
  • Tiyatro materyalleri oluşturma
  • Müze ziyaretçilerini tarihe ilgili kılma
  • Tarihi eğlenceli, ilişkili, teşvik edici ve anılmaya değer kılma
  • Tarihi olaylar, alanlar ve etkinlikler oluşturma
  • Çocuk müzelerinin elle dokunulup hissedilebilecek şekilde olması gerekliliği