Özel PEV Amiroğu Fen Lisesi 10. sınıf öğrencilerimiz, Kimya Zümresi rehberliğinde Mol kavramı ve Avogadro sayısının farkındalığının artırılması amacıyla 23 Ekim 2019 tarihinde Dünya Mol Günü’nü kutladılar.

Dünya Mol Günü, Avogadro sayısı olan 6,02 – 1023’ ten dolayı her sene 23 Ekim’de saat 06.02 ile 18.02 arasında tüm dünyada kutlanıyor.

Lise öğrencilerimiz de Kimya biliminin en önemli sayma birimi olan “Mol” kavramına dikkat çekmek için panolar hazırladılar, yaptıkları Mol küpünü koridorda sergilediler ve Mol kavramını esas alan sorular hazırlayarak arkadaşlarının cevaplaması için panolara astılar.