PEV Kolej Düş Atölyesi kulübünde yaratıcı drama çalışmaları kapsamında “ödev” konusu üzerine yaptığımız bir doğaçlama performans gösterisi yaptık. Bu çalışmanın amacı hazır bir oyun metninden yola çıkmak yerine çocuklarımızı gerçekten ilgilendiren ve yaşamlarımızdan, hayallerimizden yola çıkan bir gösteri oluşturmaktı. Bu süreçte “ödev” konusunu sadece bizim açımızdan ele almak yerine öğretmenlerimizi ve ailelerimizi anlamak üzerine uzun süren doğaçlama çalışmaları yaptık. “Eğer öyle olmasaydı ne olurdu? Nasıl olurdu?” üzerinde tartıştık. Bazen anladık, bazen anlamadık bazen de abarttık. Sonunda bu doğaçlamalar içinden seçtiklerimizi tekrar tekrar prova ederek seyircilerimize sunmaya hazır hale getirdik.