Okul öncesi öğrencilerimiz, parça-bütün ilişkisini daha iyi kavrayabilmek için ‘’ESD’’ çalışması gerçekleştirdiler. Etkinlik ‘’Pezzetino’’ hikayesi ile başladı. Öğrencilerimiz, “Sistem nedir, sistemin parçaları olur mu, sistem parçalarının birbirleri ile ilişkisi nedir, sistemli çalışmak ne demektir?” sorularına cevaplar aradılar. Öğrencilerimizden, keşfettikleri bilgiler ışığında bedenlerini kullanarak çalışan bir sistemi canlandırmaları istendi. Grup olarak, çalışan bir sistem canlandıran öğrencilerimiz, sistemin nasıl çalıştığını değerlendirdiler. Sisteme ekleme veya çıkarma olduğu zaman sistemin nasıl etkilenebileceğini tartıştılar. Öğrencilerimiz, etkinliğe başladıkları ‘’Pezzetino’’ hikayesindekine benzer sistemler oluşturup sistemleri şekil, işlev ve parça açısından değerlendirerek etkinliği sonlandırdılar.