İlkokul kademesi ikinci sınıf öğrencilerimiz ile Müzik dersinde eğlenerek öğrenmeye devam ediyoruz. Dersimizde öğrencilerimizin ritimsel algı ve becerilerini geliştirmeleri, grupla senkronize olabilmeleri, motor beceri ve reaksiyonlarını geliştirmeleri amacıyla ritim kalıplarını kullanarak farklı oyunlar oynadık. Öğrencilerimiz, basit ritim kalıplarını oyunlaştırarak orff enstrümanları ile bu oyunlara eşlik ettiler. Oluşturdukları ritim grupları ile farklı ritmik cümleler yazan öğrencilerimiz, ritim çubuklarını kullanarak arkadaşlarına keyifle sunum yaptılar.