Okulumuzun Yabancı Diller zümresi tarafından her yıl iki kere uygulanan English Speaking Exam (İngilizce Konuşma Sınavı) bu dönem 11-12 Mayıs 2023 tarihlerinde başarıyla gerçekleşti. Uluslararası sınav prosedürlerinin uygulandığı sınava ilkokul 2.sınıftan 11.sınıfa kadar bütün öğrencilerimiz katıldı.

Sınavda öğrencilerimiz uluslararası sınav formatlarında olduğu gibi Grammar (Dil Bilgisi), Vocabulary (Kelime Bilgisi), Fluency (Akıcılık), Accuracy (Doğruluk), Pronunciation (Telaffuz) ve Interaction (Etkileşim) kriterleri dikkate alınarak değerlendirildi. Eğlenceli dakikalara da sahne olan Speaking sınavında dersine girmeyen İngilizce öğretmenleri ile bir araya gelerek ayrı bir tecrübe edinen öğrencilerimize sınav sonunda yazılı ve sözlü dönütler verilerek değerlendirmeler yapıldı.