10. ve 11. sınıf öğrencilerimizden İpek Uzunay ve Erdoğan Kocabaş, 23.cüsü düzenlenen Türkiye Felsefe Olimpiyatları’nda okulumuzu temsil etti. Yaratıcı düşünme ve araştırma ruhunu geliştirmek, düşünme uğraşısının kendi başına değerini göstermek, çağdaş dünyanın düşünsel ve etik problemleri üzerinde düşünme yeteneğini geliştirmeye ortam hazırlamak , okullarda insancıl düşüncenin ve eğitimin geliştirilmesine katkıda bulunmak gibi amaçları olan Felsefe Olimpiyatları’na yazdıkları denemelerle katılan öğrencilerimiz;  katılım belgelerini ve madalyalarını alarak okulumuzu başarıyla temsil etti.