Birinci sınıf öğrencilerimiz ile yoga dersi kapsamında zihinde canlandırma ve konsantrasyon becerilerini geliştirme amacıyla ‘’Bir Kurbağa Gibi Sakin ve Dikkatli’’ kitabından faydalanarak bir dizi etkinlik gerçekleştirdik. Okulumuzun yoga salonunda oluşturduğumuz meditasyon çemberinde önce öğrencilerimizle kurbağanın özelliklerini inceledik.

Kurbağanın farkındalığı yüksek bir hayvan oluşu ve nefes alıp verirken sakin olması üzerine konuştuk. Kurbağanın nefes alıp verme sürecinde tamamen sakin olması, karnının şişip inmesini öğrencilerimiz ile deneyimledik. Meditasyon çemberinde dikkatle ve sakince karın nefes çalışmasını hep birlikte uyguladık.