Öğrencilerin içinde bulundukları çağı matematiksel olarak anlamlandırmasına, karşılaşılan problemlerin çözümünde matematiksel olarak düşünmesine, matematiğin tarihsel gelişim sürecini gözlemleyerek matematiğe karşı daha derin bir anlayış oluşturmasına yardımcı olmak için geliştirilen bir matematik uygulaması olan MATBEG sınavını okulumuzda 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerimize uyguladık. Öğrencilerimizin sayı-işlem, uzamsal-şekil, matematiksel muhasebe becerilerini ve matematiksel bilgi okuryazarlığını artırmak için çeşitli materyallerin yardımı ile gerçekleşen sınavda, öğrencilerimiz eğlenceli bir matematik deneyimi yaşadılar.