Matematik Zümremiz öğrencilerimize gözlem yapan, gözlem ve düşüncelerini ifade eden, nedenleri sorgulayan, problemlere kendi yöntemleri ile çözüm bulan bireyler olmaları için rehberlik etmeye çalışıyor.

Bu ilke ve prensipler doğrultusunda bu yıl da 4. sınıftan 8. sınıfa kadar öğrencilerimizin kendi matematiksel becerilerini görmelerini sağlayan MATBEG’in 1. uygulamasını gerçekleştirdik. Geçtiğimiz cuma günü okulumuzda yaptığımız uygulama sırasında öğrencilerimiz ilişkileri yakalamak, şekilleri tamamlamak, problemlerde sonuca ulaşmak için son dakikaya kadar titizlikle çalıştılar. Uygulamaya katılan tüm öğrencilerimize matematik zümresi olarak teşekkürlerimizi sunuyoruz.