“Bilim ve Teknoloji Haftası” kapsamanda okul öncesi öğrencilerimiz robotik kodlama dersiyle tanıştılar. Ders materyallerini görünce heyecanlanan öğrencilerimiz, aşamaları adım adım tamamlayarak hareket eden bir mekanizma tasarladılar. Daha sonra öğrencilerimizin merak duygusunu beslemek, fen ve bilim alanlarında farklı düşünmelerini sağlamak için onlarla gerçek hayattaki projeler hakkında sohbet edildi. Öğrencilerimiz teknoloji ve kodlama deneyimleri sunan düşünerek ve yaparak öğrenme aracı olan “Spike Essential” setlerinin kullanıldığı uygulamalar yaptı. Bu süreçte bilim, teknoloji ve bu alanın günümüzdeki gelişim süreci hakkında sohbet ettiler. Dersin sonunda ise kendi yaptıkları kodlamalarla ortaya çıkan dönme dolapları hareket ettirmenin keyfini yaşadılar.