Okulumuz Sosyal Bilgiler zümresi tarafından “Üretim, Dağıtım ve Tüketim’’ ünitesi kapsamında 7. sınıf öğrencilerimize münazara etkinliği düzenlendi. Etkinliğimizde münazara takımları ve jüriler yerlerini aldı. Münazara boyunca “Sanayi İnkılabının Dünyamıza Etkileri Olumlu mu Yoksa Olumsuz mu Olmuştur?” sorusu tartışıldı. Öğrencilerimiz bu sayede araştırma yapma, sorgulama, düşünceleri etkili şekilde savunma, empati kurma gibi bakış açılarını pekiştirme fırsatı buldular.