Okulumuzun Sosyal Bilgiler zümresi tarafından 5.sınıf öğrencilerimize yönelik “İnsanlar, Yerler ve Çevreler” ünitesinin “Hava Durumu ve İklim” konusu kapsamında Denizli Meteoroloji Bölge Müdürlüğüne gezi düzenlendi. Düzenlenen bu gezide Bölge Müdürlüğünde görevli Meteoroloji Uzmanı, hava durumu ölçüm ve tahminlerinin nasıl yapıldığını, bu tahminler sırasında kullanılan aletlerin neler olduğunu hakkında öğrencilerimize bilgiler vererek onların merak ettiği soruları yanıtladı. Ünite kapsamında öğrendiklerini somutlaştırarak pekiştirme fırsatı yakalayan öğrencilerimiz gezimizi keyifle tamamladılar.