Okul öncesi öğrencilerimizle “EKOSİSTEM” teması kapsamında, geçtiğimiz hafta, Eğitimde Sistem Düşüncesi (ESD)  “Bulut Kuş” isimli çalışma yapıldı. İlk olarak hayvanların yaşam alanları ve ihtiyaçları ile ilgili beyin fırtınası yapıldı. Daha sonra “Bulut Kuş (Bai Bing)” isimli hikâye anlatılarak hikâye hakkında sohbet edildi. Ormanda özgürce dolaşıp şarkı söyleyen mutlu bir papağanın kafese konduktan sonra yaşadığı mutsuzluğun anlatıldığı kitap öğrencilerle birlikte incelendi.

Hikâyede yaşanan olaylar dikkate alınarak ESD araçlarından “Öykü Arketipi” kullanıldı. Problem durumu belirlenerek hangi çözüm yollarının denendiği araştırıldı. En geçerli çözüm yolunun hangisi olduğuna karar verildi. Diğer çözüm yolarının işe yaramama nedenleri hakkında konuşuldu.

Papağanın mutluluk stoğunu artıran ve azaltan durumlar belirlenerek “Stok-akış diyagramı” oluşturuldu. Öğrencilerimiz hazırladıkları görselleri diyagrama yerleştirerek çalışmayı tamamladı.

Papağanın duygusal durumunun zaman boyunca yaşanan olaylarda oluşturduğu değişimleri gözlemek için “Zaman boyunca davranış grafiği” çalışmasına yer verildi. Öğrencilerimiz, oluşturulan grafiği inceleyerek yorumladı.

Varsayımda bulunmayı hedefleyen “Çıkarım merdiveni” etkinliği düzenlendi. Bu çalışma ile beş duyu organımız ile algıladığımız problem durumunun bize hissettirdikleri, düşündürdükleri belirlendi. Daha sonra problem durumunu gidermek için yapılan çıkarımlar anlatıldı.

Kuş sesi taklidi ve kuş hareketleri ile çalışma sonlandırıldı.