Okul öncesi dönemde yapılan fen-doğa çalışmaları; çocuğun çevresi ile iyi bir iletişim kurmasına yardımcı olmak, zihinsel olarak uyarılmasını sağlamak, bilimsel düşünme yeteneğini geliştirmek, çevresinde olan olaylara duyarlı hale gelmesine yardımcı olmak ve merak duygusunu geliştirmek için oldukça önemlidir. Bu düşünceden yola çıkarak Okul Öncesi D sınıfı öğrencilerimiz “papatya renklendirme deneyi” yaptı. Bitkilerin ekosistem içerisindeki önemi, bitkilerin yetişme şekli, bitkiler için toprak-su-güneşin gerekliliği hakkındaki sohbetten sonra öğrencilerimiz, renk tüpleri ile suyu renklendirerek papatyanın değişimi gözlemlediler.