Okul Öncesi A, B ve C şubesi öğrencilerimiz,   ‘’Etik Anlayış’’ teması kapsamında ‘’Kültürler’’ projesi ile ilgili etkinliklerle keyifli çalışmalara imza attılar. Türk kültürü ve farklı kültürlere ait belli başlı özellikler inceleyen öğrencilerimiz; kültürlerin değerler, yaşanan yer, yaşam biçimi, konuşulan dil, giysiler, sanat dalları, yöresel yemekler gibi ögelerden oluştuğu öğrendiler.

Minikler; etkinlik kapsamında kültürel değerlere sahip çıkmanın önemi ile ilgili sohbet ettiler. Ayrıca etik davranış ile kültürler arasındaki benzerlik ve farklılıkları tartıştılar. Farklı kültürlere ait sanat dallarıyla ilgili sanatsal etkinlikler gerçekleştirdiler. Bunun yanında farklı kültürlerde yenen yemeklerin tatlarına baktılar. Okul öncesi öğrencilerimizin ilgi ve merakla katıldığı ‘’kültürler’’ haftası etkinlikleri ülke dansları ile sonlandırıldı.