Ekosistem öğesi olarak arının öneminin vurgulandığı çalışmalara kavram haritası oluşturularak başlandı. Öğrencilerin ön bilgileri değerlendirildi. “Arı” filmi izlenerek film hakkında sohbet edildi. Sistem, sistemin parçaları, arının sistemden çıkarılmasının sonuçları, arının önemi hakkında beyin fırtınası yapıldı. “Polenleme” oyunu ile sistem araçlarından “Zaman Boyunca Davranış Grafiği” uygulandı. Arı sayısının zaman içinde artmasının çiçek sayısını nasıl etkilediği, oluşan grafik yorumlanarak öğrenildi. “Stok-Akış Diyagramı” ile arı stokunu artıran ve azaltan etmenler belirlendi. Arı, çiçek, insan, bal, ayı görselleriyle oluşturulan taçlar öğrencilerin başına takıldı. Bir ip öğeler arasındaki ilişki açıklanarak parmaklara takıldı. İpten oluşan karmaşık sistem önce arının daha sonra çiçeğin olduğu yerden kesildi. Kesilen ip gerginliğini kaybetti. Öğrencilerle bozulan sistem hakkında sohbet edildi. Canlılar kavram haritası oluşturularak ekosistem öğeleri arasındaki ilişkiler belirlendi. Bir öğenin olmamasının ya da çok sayıda olmasının ekosistemi nasıl etkileyebileceği hakkında sohbet edildi. Sistem araçlarından “Zaman Boyunca Davranış Grafiği” çalışmasının uygulandığı “Zar Oyunu” oynandı. Atılan zarın gelen üst yüzeyine göre kovandaki arı sayısı azaldı ya da arttı. Arı sayısının neden azalmış ve artmış olabileceği ile ilgili sorular cevaplandı. Daha sonra zaman boyunca kovandaki arı sayısına göre değişen grafik hazırlandı. Grafikteki iniş ve çıkışlar öğrencilerle birlikte yorumlandı. “Kurtlar ve Nehirler” videosu izlenerek sistemin düzenli çalışması için neler yapılması gerektiği tartışıldı. Büyük grup çalışması ile arı ile ilgili hikaye oluşturuldu. Küçük grup çalışması ile hikaye tamamlama çalışmasına yer verildi. “Arı Vız Vız Vız” şarkısı dinlenerek arıların nasıl ses çıkardığı araştırıldı. “Çiçek bahçesi ve arılar” görsel sanat çalışması gerçekleştirildi. Çiçekler ve arılar; renk, şekil, büyüklük bakımından karşılaştırıldı. Atık malzeme çalışması ile arı mobili hazırlandı. Projeyi desteklemek amacıyla “Arı Maya ve Çiçek Perisi” adlı tiyatro oyununa gidildi.

Öğrencilerimiz eğlenceli vakit geçirirken ekosistem hakkında bilinçlendi.