21 – 23 Şubat 2020 tarihlerinde BLIS (Bilkent Laboratory and International School) tarafından düzenlenen, her yıl ortaokul öğrencileri arasında gerçekleştirilen Birleşmiş Milletlerin UNESCO modeli olan ve Birleşmiş Milletlerin çalışmalarını simülasyon yoluyla öğretmeyi amaçlayan JMUNESCO konferansında bu yıl da öğrencilerimizle yerimizi aldık.

Türkiye’nin önde gelen okullarından konferansa katılan öğrenciler, uluslararası platformda önem taşıyan ve gençleri ilgilendiren birçok konuya çözüm üretmeye çalıştılar. 13 öğrencimizin katıldığı etkinlik öncesinde, öğrencilerimiz Birleşmiş Milletlerin çalışması ile ilgili hazırlık yaptılar ve Birleşmiş Milletlere üye ülkeleri ilgilendiren önemli dünya meselelerini tartıştılar.

JMUNESCO 20 ile öğrencilerimiz Birleşmiş Milletlerin ve organlarının nasıl işlediğini öğrenme fırsatı elde ettiler. Ayrıca öğrencilerimiz,  Birleşmiş Milletlerin farklı komitelerinde yer alan üyeleri temsil ettiler, dünya gündemindeki çeşitli konuları tartıştılar ve anlaştıkları noktalar üzerinde kararnameler hazırladılar. Bunun yanında tüm öğrencilerimiz  geldikleri ülke dışındaki ülkeleri temsil ederek o ülkenin sorunlarına çözüm getirme ve geliştirme hakkında çalışmalar yaptılar. Fikirlerini bireysel olarak ifade edebildikleri gibi takım olarak da çalışabilme imkânına sahip oldular.

JMUNESCO 20‘ye katılan tüm öğrenciler üst düzey bir İngilizce ile fikirlerini açıkladıkları beyin fırtınaları ve tartışmalar sonucunda sorunlara çözüm önerileri sundular ve aldıkları kararların bulunduğu sonuç raporlarını hazırladılar.  Konferansta kararların hazırlanması, tüm lobi faaliyetleri ve tartışmaların sadece İngilizce olarak yapılması öğrencilerimize İngilizceyi etkin bir şekilde kullanma ve pratik yapma olanağı sundu. Bunun yanı sıra, Birleşmiş Milletlerin resmi tarzına sadık kalınarak yürütülen çalışma sayesinde öğrencilerimiz, parlamento usulüne göre müzakere ve münazara yöntemini öğrendiler.