Okul öncesi öğrencilerimizle ORFF eğitimi uygularımızı gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Müzik ve hareket eğitimi olarak tanımlanan ORFF eğitimi ile duygular; ritim, müzik, hareketle anlatıldı. Kalıplaşmış kurallardan sıyrılarak öğrencilerin yaratıcılığına önem verildi.

Bu amaçla ilk olarak ritme uygun bedensel hareketler ile dans etme etkinliği gerçekleştirildi. Öğrencilerimiz “Paketu Me Tata” isimli şarkının ritmine uygun hareketler geliştirdi. Sınıf olarak bu hareketler aynı anda yapılarak dans edildi.

Bedenimizi ritim aleti olarak kullanmanın yanı sıra kaşıklar, bardaklar, kalemler vb malzemeler ile ritim çalışmaları yapıldı.

Resim çizmek müzik eşliğinde daha eğlenceli hale getirildi. Öğrencilerimiz daire şeklinde oturdu. Daire şekli çizilmiş kağıtlar dağıtıldı. Öğrencilerimiz müzik eşliğinde (Shuloym Alaykem) bu dairelere yüz çizmeye başladı. Müzik sustuğu anda her öğrenci yaptığı resmi yanındaki öğrenciye verdi. Müzik tekrar açıldı ve öğrenciler önlerine yeni konan kağıttaki yüz çalışmasına devam etti. Bu şekilde tamamlanan çalışmalar yere dizildi ve incelendi.

“Ağaçkakan” şarkısı ile ilgili ritim çalışmaları yapıldı. Bedenlerimizi kullanarak nasıl ritim oluşturabileceğimiz ve ritme uygun ne gibi oyunlar oynayabileceğimiz tartışıldı.

Öğrencilerimiz müzik eşliğinde istedikleri hareketler ile özgün dans çalışması gerçekleştirdi. Çalışma sonunda dinledikleri müziğin onlarda nasıl duygular uyandırdığını anlattı.

Öğrencilerimiz istedikleri bir renk boya kalemini seçti. Papağan boyama sayfaları dağıtıldı. Sınıfın istedikleri bir yerine oturup boyamaya başladılar. Müzik (Alunelul şarkısı) başlatıldığı anda boyadığımız resmi bırakıp dans ederek yürümeye başladık. Müzik tekrar sustuğunda en yakınımızdaki boyama çalışmasına devam ettik. Çalışma bu şekilde devam ettikten sonra ortaya çıkan ürünleri incelendi.

Deniz ile ilgili sohbet ettik. Ardından “Denizin Sesi” isimli şarkı öğrenildi. Büyük bir mavi örtü deniz olarak kullanıldı. Bu örtü şarkı sözleri ve ritmine uygun olarak deniz şeklinde dalgalandırıldı. Bedensel hareketler eklendi.

Bireysel ritim ve şarkı oluşturma etkinliğinin yanı sıra grup olarak çalışmalar da gerçekleştirildi. Gruplara ayrılarak şarkı oluşturuldu ve oluşturulan şarkılara uygun ritim çalışmaları üretildi. Gruplar hazırladığı çalışmaları diğer gruplar önünde sergiledi.

Atık malzeme çalışması ile marakas yapıldı, bu marakaslar ile ritim çalışmasına yer verildi.