10. sınıf öğrencilerimiz Biyoloji dersi kapsamında oryantiring etkinliğine katıldılar. “Oryantiringle Biyoloji” oyununda amaç, öğrencilerin dönem boyunca derste öğrendikleri konuları eğlenceli bir şekilde tekrar etmelerini ve grup olarak işbirliği içinde çalışmalarını sağlamaktı.

Oyun için okulda 9 farklı durak belirlendi ve Biyoloji öğretmenlerimiz tarafından hazırlanan 9 soru bu duraklara dağıtıldı. Sınıflarımızın kendi aralarında oluşturdukları üçer ve dörder kişilik gruplar, farklı başlangıç noktalarından başlayarak birbirlerine ve zamana karşı yarıştılar. Öğrencilerimiz her soru durağında, sorunun doğru cevabına karşılık durakta bulunan görevliden bir harf aldılar ve diğer durağa geçme hakkı kazandılar. Tüm soru duraklarından topladıkları harflerle lise bahçesine gelen gruplar hızla şifre sözcüğü oluşturmaya başladılar. Şifre sözcük olan “gametofit”e ilk ulaşan grup yarışmayı kazandı ve gruptaki tüm öğrencilerimiz ödüllendirildi.