PEV Kolej Oyun Atölyesi kulübünde yaratıcı drama çalışmaları kapsamında çocuk oyunlarıyla yaptığımız bir doğaçlama performans gösterisi yaptık. Bu çalışmanın amacı hazır bir oyun metninden yola çıkmak yerine çocuklarımızı gerçekten ilgilendiren ve yaşamlarımızdan, hayallerimizden yola çıkan bir gösteri oluşturmaktı. Sonunda bu doğaçlamalar içinden seçtiklerimizi tekrar tekrar prova ederek seyircilerimize sunmaya hazır hale getirdik.

Prof Dr. İnci SAN oyun ve drama ilişkisini şöyle tanımlar;  “Kişiye, onun “şey” ler hakkında anlamlar geliştirmesine yardımcı olmak; onu bir şeyleri bilmeye, beceri kazanmaya başlatmak, onun kişisel deneyimlerle öğrenmesini örgütlemek, beyinsel alabilirliğini genişletmek, eğitimin temel misyonudur. “Çocuğun psiko-sosyal gelişiminin aynası olan, gelişim dönemleri boyunca ilerleyen, gerçek durumlarla başa çıkmak için yeni modeller yaratan” oyunla ve drama yoluyla eğitimin bu misyonu etkin bir şekilde gerçekleştirilir. Eğitimde drama, bir disiplin ve yöntem olarak oyunun gücünü eğitme eylemine sokan pedagojik bir uzmanlık alanıdır. Eğitimde drama süreçleri ile oyunun nitelikleri arasında epey benzerlik olması gerçeğinden yola çıkarak yaratıcı dramanın oyunsu karakteri ve yaratıcı edimlere, yaratıcılık süreçlerine tam uygunluğu, onun eğitimde kullanılmasının gerekliliğine bir açıklama ve gerekçedir.”