PEV Okulları olarak 21 – 22 Eylül 2019 tarihlerinde Yenilikçi Öğrenme Merkezi Okulları Kurucusu Kayhan KARLI ve Akademik Koordinatör Barış SARISOY’ un liderliğinde “Farklılaştırılmış Öğretim Eğitimi”ni öğretmenlerimizin tam katılımı ile gerçekleştirdik.

Eğitim sürecinde, kitle eğitiminden bireysel eğitime geçiş imkânı sağlayan pek çok yöntem ve tekniği sınıflarımızda uygulamak üzere paylaştık. Öğretmenlerimiz eğitimde esneklik anlayışının gelişmesine ve teknolojinin etkin kullanımına dair atölyeler içerisinde çalışma fırsatı buldular.

Öğretmenlerimiz; eğitimin birey esaslı olması ve içerik, süreç ve ürünün farklılaştırılması ilkesinden hareketle belirlenen kazanımlar üzerinden ders planlarını hazırladılar. Hazırladıkları planları farklı branşlarla paylaştılar ve içeriğin daha da zenginleştirilmesi için fikir alışverişinde bulundular.