22. si düzenlenen Türkiye Felsefe Olimpiyatları’nda okulumuzu iki öğrencimiz temsil etti. Yaratıcı düşünme ve araştırma ruhunu geliştirmek, düşünme uğraşısının kendi başına değerini göstermek, çağdaş dünyanın düşünsel ve etik problemleri üzerinde düşünme yeteneğini geliştirmeye ortam hazırlamak, okullarda insancıl düşüncenin ve eğitimin geliştirilmesine katkıda bulunmak gibi amaçları olan olimpiyatlara 11. sınıf öğrencilerimizden Heval Baran ELÇİ ve Talia Kaygın kendi yazdıkları denemelerle katıldı. Felsefi düşünce üzerine deneyim kazanan öğrencilerimiz katılım belgelerini de alarak okulumuzu başarıyla temsil etti.