Okulumuzda 27-28 Aralık 2022 tarihinde gerçekleştirdiğimiz “Kariyer Günleri” etkinliğiyle öğrencilerimiz farklı meslek gruplarından uzmanlarla tanışarak mesleki bilgi edindiler. Davet edilen uzmanlara meslekleri hakkında çok sayıda sorular soran öğrencilerimiz onların tecrübelerinden yararlanarak kendi geleceklerine yönelik düşüncelerini geliştirme fırsatı da yakaladılar.  Bununla beraber kariyer planlaması yaparken yapmayı istedikleri mesleklerin özelliklerinin neler olabileceği hakkında düşünmenin yanı sıra meslek seçimi yaparken neleri isteyip istemedikleri hakkında da fikir geliştirdiler. Düzenlenen “Kariyer Günleri” sayesinde öğrencilerimiz meslekler arası benzerlik ve farklılıkları karşılaştırıp bir meslekte uzmanlaşmak için gerekli eğitimlerin neler olduğunu öğrendiler ve etkinlik öğrencilerimizin hedef belirleme sürecinde yeni fikirler belirlemelerini sağlayarak akademik motivasyonlarını artırdı.