Oyun ve fiziki etkinlikler bütüncül eğitimde önemli bir potansiyele sahiptir. Öğrencilerimiz oyun ve fiziki etkinliklere katılırken fiziksel, duygusal, sosyal ve zihinsel özelliklerini geliştirme, buna bağlı olarak da sağlığını iyileştirme fırsatını elde etmektedirler. Bizler de bu farkındalıkla Beden Eğitimi derslerimizi eğlenceli strateji ve taktik geliştirmeyi amaçlayan etkinlikler ile destekliyoruz. Öğrencilerimiz; derslerimizin kazanımları ile hareket yetkinliğine sahip olurken aktif ve sağlıklı hayat alışkanlıklarının alt yapısını oluşturuyor hem ruhsal hem de fiziksel olarak güçlü bireyler haline geliyorlar.