Birinci sınıf öğrencilerimizle “Küçük Robot” hikâyesiyle robotik kodlama yolculuğumuza başladık.  Öğrencilerimiz bu hikâye ile grupla işbirliğini destekleyici ve dinleme becerisine yönelik çalışmalar yaptılar. Öğrencilerimiz, hikâyedeki Küçük Robot’u hayal etme aşamasında zihinlerinde canlanan Küçük Robot’u yorumlayıp çizdiler. Yolculuğumuzun devamında öğrencilerimiz robotik sınıfımızda Küçük Robot’un prototipini oluşturdular bu sayede hayallerindeki Küçük Robot ile oluşturdukları Küçük Robot’u karşılaştırdılar.

Yolculuğumuzun sonuna doğru Küçük Robot hikâyesinde geçen karakterlerin rollerine büründüler.  Canlandırmayı gruplar halinde ve Küçük Robot hikâyesini kendilerine yönelik değiştirip süre tutarak gerçekleştirdiler. Bu sayede canlandırma yaparken zamanı yönetme ve kendilerini ifade edebilme becerilerini pekiştirdiler.

Bu yolculuklarında öğrencilerimiz yapılan robotik kodlama etkinliğinde fen bilimleri ve matematik alanlarında edinilmesi gereken kazanımlarını da desteklemiş oldular. Mühendislik, teknoloji, matematik ve fen bilimleri  (STEM) alanlarını da kapsayarak birden çok alanı bütünleştirici etkinlikler yaptılar. Aynı zamanda robot kurulumu ve kodlamayı yapma aşamalarında algoritmik düşünme, analitik düşünme, eleştirel düşünme,  problem çözebilme, tasarım odaklı düşünme becerilerini ve olaylar arasındaki sebep sonuç ilişkilerini görebilme yeteneklerini de desteklediler.