Öğrencilerin matematiksel zihin süreçlerinde karşılaştıkları ilk kavram sayı kavramıdır. Doğal sayı kavramı öğrenciler için ne kadar somutlaştırılırsa üzerine eklenecek tüm matematiksel kavramların o kadar sağlam temellendirileceği alandaki araştırmalar ile desteklenmektedir. Bu nedenle bu haftaki derslerimizde okul öncesi öğrencilerimiz ile “Sayı nedir, sayılar ne işimize yarar, bir çokluğu ifade ederken ne veya nelerden yararlanırız?” sorularını odağımıza alarak sayıların doğada kendiliğinden var olmadığını ama doğada var olan varlıkların miktarını ifade ederken kullandığımız bir kavram olduğunu konuştuk. Sonraki aşamada sayıları ifade etme yöntemlerimizi gözden geçirdik.

Bir nesnenin miktarını sözel olarak, parmaklarımızla, görselleştirerek ya da yazarak ifade edebileceğimizden bahsettik. Sayıların sözel olarak ifade edilmesi konusunda oldukça ileri düzeyde olan öğrencilerimiz ile bu sözel ifadelerin nesne karşılıklarını somutlaştırmak adına birtakım etkinlikler gerçekleştirdik. Bu etkinliklerin görsel ve dokunsal materyaller içermesinin öğrencilerimizin sayıları somutlaştırma sürecini desteklediğini gördük. Pekiştirme ve değerlendirme sürecini bireysel çalışmayla tamamlayan öğrencilerimiz ile 0, 1, 2, 3 ve 4 sayılarının nesne karşılıklarını zihinsel olarak somutlaştırarak etkinliklerimizi eğlenerek, öğrenerek tamamladık.