Okulumuz Yabancı Diller Zümresi tarafından uygulanan Speaking Sınavı 12-13 Ocak 2023 tarihlerinde başarıyla gerçekleşti. Uluslararası sınav prosedürlerinin uygulandığı sınava ilkokul 3. sınıftan 11. sınıfa kadar bütün öğrencilerimiz katıldı.

Sınavda öğrencilerimiz; uluslararası sınav formatlarında olduğu gibi Grammar (Dil Bilgisi), Vocabulary (Kelime Bilgisi), Fluency (Akıcılık), Accuracy (Doğruluk), Pronunciation (Telaffuz), Interaction (Etkileşim) kriterleri dikkate alınarak değerlendirildi.

Eğlenceli dakikalara da sahne olan speaking sınavında, öğrencilerimizin kendi ders öğretmenleriyle değil diğer İngilizce öğretmenleriyle bir araya gelmesi onlar için ayrı bir tecrübe oldu. Sınav sonucunda ise öğrencilere yazılı ve sözlü dönütler öğretmenlerimiz tarafından verildi.