Her dönem Yabancı Diller Zümresi tarafından uygulanan Speaking Sınavı, 8-9 Mayıs 2019 tarihlerinde gerçekleşti.

Cambridge sınavlarının prosedürlerinin uygulandığı sınava ilkokul 3. sınıftan liseye kadar bütün öğrencilerimiz katıldı. Sınavda öğrencilerimiz Cambridge sınavlarında olduğu gibi Comprehension(Anlama), Structure(Cümle yapısı), Vocabulary(Kelime), Pronunciation (Telaffuz), Fluency(Akıcılık) kriterleri dikkate alınarak değerlendirildi. Eğlenceli dakikalara da sahne olan speaking sınavında, öğrencilerimizin kendi ders öğretmenleriyle değil diğer İngilizce öğretmenleriyle bir araya gelmesi onlar için ayrı bir tecrübe oldu. Sınav sonucunda öğrencilere yazılı ve sözlü geri dönütler verildi.