Okul öncesi öğrencilerimizle “Eğitimde Sistem Düşüncesi” odaklı “Balık Projesi”ni gerçekleştirdik. İlk olarak hazırlanan kavram haritası ile öğrencilerin balıklar hakkındaki ön bilgilerini değerlendirdik. Ardından farklı ve eğlenceli etkinliklerle projeye devam ettik.

“Balıkçı” oyunuyla “Zaman Boyunca Davranış Grafiği”, “Balık Tutma Dersi” hikayesi ile “Bağlantı Çemberi” çalışmasını uyguladık. Denizlerdeki balık stokunu artıran ve azaltan nedenler hakkında beyin fırtınası yaparak “Stok-Akış Diyagramı” oluşturduk.

Öğrencilerimizin problem çözme, neden-sonuç ilişkisi kurma, grafik oluşturma-yorumlama gibi bilişsel becerilerini geliştirdik. Görsel sanat faaliyetleri ve oyunlarla kas gelişimi, farklı düşünme becerilerini destekledik. Disiplinler arası çalışmalar uygulayarak yoga dersi ile kazanımlarını pekiştirdik. Etkinliklerin ardından oluşturduğumuz kavram haritası ile değerlendirme yaparak projemizi sonlandırdık.