Okulumuz geçtiğimiz hafta sonu 24 – 26 Şubat tarihleri arasında BLIS tarafından düzenlenen ve her yıl ortaokul öğrencileri arasında gerçekleştirilen Birleşmiş Milletlerin UNESCO modeli olan ve Birleşmiş Milletlerin çalışmalarını simülasyon yoluyla öğretmeyi amaçlayan JMUNESCO17 Konferansı’na katıldı. Türkiye’nin önde gelen okullarından öğrencilerin de katıldığı JMUNESCO17 Konferansı’nda uluslararası platformda önem taşıyan ve gençleri ilgilendiren birçok konu tartışıldı.

Öğrencilerimiz etkinlik öncesinde Birleşmiş Milletlerin çalışması ile ilgili hazırlık yaptılar ve Birleşmiş Milletlere üye ülkeleri ilgilendiren önemli dünya meselelerini tartıştılar. JMUNESCO ile öğrencilerimiz, Birleşmiş Milletlerin ve organlarının nasıl işlediğini öğrenme fırsatı elde ettiler. Ayrıca Birleşmiş Milletlerin farklı komitelerinde yer alan üyeleri temsil ettiler, dünya gündemindeki çeşitli konuları tartıştılar ve anlaştıkları noktalar üzerinde kararnameler hazırladılar. Bunun yanında tüm öğrenciler,  geldikleri ülke dışındaki ülkeleri temsil ederek, o ülkenin sorunlarına çözüm getirme ve geliştirme hakkında çalışmalar yaptılar. Fikirlerini bireysel olarak ifade edebildikleri gibi takım olarak da çalışabilme imkânına sahip oldular.

JMUNESCO’ ya katılan tüm öğrencilerimiz üst düzey bir İngilizce ile fikirlerini açıkladıkları beyin fırtınaları ve tartışmalar sonucunda sorunlara çözüm önerileri sundular ve aldıkları kararların bulunduğu sonuç raporlarını hazırladılar. Konferansta kararların hazırlanması, tüm lobi faaliyetleri ve tartışmaların sadece İngilizce olarak yapılması öğrencilerimize İngilizcelerini geliştirme ve pratik yapma olanağı sundu. Bunun yanı sıra, Birleşmiş Milletlerin resmi tarzına sadık kalınarak yürütülen çalışma sayesinde öğrencilerimiz, parlamento usulüne göre müzakere ve münazara yöntemini öğrendiler. Etkinlik boyunca öğrencilerimize İngilizce öğretmenleri Ferhat GÜNEŞ ve Gökçen KODAL eşlik etti.