Okulumuzda her sene gerçekleştirilen “Bilim Atölyeleri” öğrenciler tarafından büyük ilgi gördü. Şenlikte 4, 5, 6 ve 7. sınıflar kendi emekleriyle ortaya çıkardıkları projelerini arkadaşlarıyla paylaştılar. Şenliğe katılan öğrenciler sergiyi gezme, projeleri inceleme fırsatı buldular. Ayrıca fizik atölyesinde “meyvelerden enerji üretimi”, kimya atölyesinde “manyetik kum deneyleri ve köpüren sabun”, biyoloji atölyesinde “çim adam” etkinliklerini yapan öğrenciler; keyifli dakikalar geçirdiler.