Okulumuzun 7. sınıf öğrencileri , kitle iletişim araçlarının temeli olan gazeteleri daha yakından tanıyabilmek için Sosyal Bilgiler Zümresi’yle birlikte Hizmet gazetesine ziyarette bulundu. Öğrencilerimiz bu ziyaret sayesinde, kitle iletişim aracı olan gazetelerin haber toplama sürecinden baskı sürecine kadar yapılan işlemler hakkında gazete çalışanları tarafından bilgilendirildi.