Origami, “ori” (katlamak) ve “gami” (kâğıt) sözcüklerinin birleşiminden meydana gelmiş olup kâğıt katlama sanatına verilen addır. Genellikle kare kâğıt parçalarını kesmeden ve yapıştırıcı kullanmadan, sadece katlayarak, çeşitli canlı ve cansız figürler oluşturarak yapılmakla birlikte, dikdörtgen kâğıtlardan, hatta kâğıt paralardan yapılan modeller de oldukça fazladır.

Okul öncesi dönem, çocukların küçük kas becerilerinin gelişimi için oldukça önemli bir dönemdir. Bu düşünceden yola çıkarak Okul Öncesi A-B ve C sınıfı öğrencilerimizle origami etkinliği gerçekleştirildi.

Besin zinciri, hayvanları korumanın önemi, türler arasındaki ilişki, besin zincirindeki hayvanların birbirleri açısından önemi hakkında kısa bir sohbetten sonra öğrencilerimiz, renkli kâğıtlardan origami yöntemiyle tavşan, tilki ve aslan yapmayı öğrendi. Yaptıkları hayvanları kartonlara yapıştırarak besin zincirini oluşturan miniklerimiz eğlenerek öğrenmiş oldu.