Okulumuz Yabancı Diller Zümresi tarafından uygulanan Speaking Sınavı, 12-13 Ocak 2022 tarihlerinde başarıyla gerçekleşti. Uluslararası sınav prosedürlerinin uygulandığı sınava, ilkokul 3. sınıftan lise kademesine kadar bütün öğrencilerimiz katıldı.

 

Sınavda öğrencilerimiz; uluslararası sınav formatlarında olduğu gibi Grammar (Dil Bilgisi), Vocabulary (Sözcük Bilgisi), Fluency (Akıcılık), Pronunciation (Telaffuz), Interaction (Etkileşim) kriterleri dikkate alınarak değerlendirildi.

 

Eğlenceli dakikalara da sahne olan speaking sınavında, öğrencilerimizin kendi ders öğretmenleriyle değil diğer İngilizce öğretmenleriyle bir araya gelmesi onlar için ayrı bir tecrübe oldu. Sınav sonucunda ise öğrencilere yazılı ve sözlü dönütler öğretmenlerimiz tarafından verildi.